FAALİYETLER VE HİZMETLER

1-İthalat Rejimi Kararının kullanılmış eşya it haline yönelik izin taleplerini değerlendirmek 
2-İthalat Rejimi Kararının kullanılmış eşya ithaline yönelik izin taleplerinin değerlendirilmesine dair gereken uygunluk yazısı vermek 
3-Kıyı tesislerinin planlanmasına yönelik fizibilite ve modelleme raporu haz ırlayan kuruluşlara yönelik işlemler yapmak 
4-Kuruluşları yetkilendirmek 
5-Kıyı yapılarının imar planları hakkında görüş oluşturmak 
6-Yerinde inceleme yapmak 
7-Denizde su ürünleri yetiştiriciliği tesisi yapım taleplerine yönelik işlemler yapmak 
8-Yerinde tespit ve inceleme yapmak 
9-Bakanlık adına diğer kurumlara görüş vermek 
10-Deniz dibinin dolup, sığlaşarak gemi/tekne hareketlerinin engellemesini önlemek 
11-Tarama işlemleri yapmak 
12-Yüzer havuzlara yönelik işlemler yapmak 
13-İşletme izni belgesi düzenlemek 
14-Ters ane, tekne imal ve çekek yerlerine yönelik işlemler yapmak 
15-İşletme izni belgesi düzenlemek 
16Vaziyet planlarını onaylamak