TÜRKİYE TERSANELER MASTER PLANI (TÜRKTERMAP)

NOT

Türkiye Tersaneler Master Planı 2007 yılında tamamlanmış olup, dünya gemi inşa, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat-gezinti teknesi yapım ve gemi yan sanayi alt sektörlerinden ülkemizin alabileceği payı ve hedef ürünleri tanımlama amaçlı yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada mukayeseli üstünlüklere sahip olabilecek tersane, gemi söküm, yat-gezi teknesi yapım ve gemi yan sanayi tesis yatırımlarının bütünsel bir plan içinde gelişmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Denizcilik sektörü 2008 yılı ile başlayan küresel finans krizinin en fazla etkilediği sektörlerin başında gelmiştir. Buna paralel olarak, Ülkemiz Gemi Sanayinin yeniden yapılanma ve Sektörün Strateji Belgesini yeniden oluşturma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu itibarla MASTER PLAN tüm faydalanıcılar için BİLGİ amaçlı yayınlanmış olup, Dünyada gelişen deniz endüstrisine paralel olarak revize edilecektir. 
TÜRKTERMAP SONUÇ RAPORU