DENİZ ENDÜSTRİSİ VE GEMİ SANAYİ

GÖRÜŞE AÇILAN TASLAK MESLEK STANDARTLARI

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tarafından Gemi İnşası Hakkında Geliştirilen Kuralların Takibi ve Uygulamaya Alınması

1- IMO komiteleri ve alt komiteleri tanıtım metinleri

Gemi ve Su Araçlarının İnşa ve Tadilat İzinleri

1- Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği tanıtımı
2- İnşa ve tadilat izni alma prosedürü ve istenen belgeler

Gemi Ölçümleri

1- Gemilerin Ölçme Yönetmeliği tanıtımı
2- Gemi ve su araçlarının ölçme başvuru prosedürü ve istenen belgeler

AB Uyum Çalışmaları

1- Gezi Teknelerine Yönelik Çalışmalar
2- Gemi Teçhizatına Yönelik Çalışmalar
3- Gezi Tekneleri Rehberi (İngilizce Örnek Uygunluk Beyanlarını İçerir)
4- Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünleri Belgelendirmek İçin Atanan Onaylanmış Kuruluşlar
5- Gezi Tekneleri Direktifi Harmonize Standartları AB Resmi Gazetesi
6- Ürün Güvenliği şikâyet hattı
7- Güvensiz Ürünler Listesi

Gemi Sanayiinde Çalışanların Mesleki Yeterlilikleri ve Meslek Standartları Hakkında Yapılan Çalışmalar

1- Yayımlanan Meslek Standartları 

Eğitim Çalışmaları

1- Verilen eğitimler
2- Gazdan Arındırma Uzmanlığı için sertifika düzenlenen uzman listesi

GEMİ SANAYİ

1- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 6 Nolu Çalışma Grubu Faaliyetleri
2-Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler
3-Gemi / Deniz Aracı İthalat Uygulamaları
4-Teşvik ve Kredi Uygulamaları
5-İstatistiki Veriler